Blasteron mIDAZ – awaryjne zasilanie apteki, hurtowni farmaceutycznej, gabinetu, salonu, przychodni, szpitala

Awaryjne zasilanie apteki, hurtowni farmaceutycznej oraz innych placówek medycznych

Jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od urządzeń elektrycznych, a co za tym idzie od dostaw prądu. Podobnie jest w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach, które również wykorzystują elektryczność na szeroką skalę. Istnieją jednak branże/sektory, które są bardziej podatne na skutki przerwania dostawy elektryczności. Na szczególną uwagę zasługują tutaj placówki ochrony zdrowia publicznego, jakimi są szpitale, przychodnie, hurtownie farmaceutyczne czy choćby apteki.

Przerwa w dostawie prądu w szpitalu bądź aptece, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia tudzież życia pacjentów. Dlatego tak ważnym jest, aby placówki medyczne były odpowiednio zabezpieczone na wypadek wstrzymania przesyłu energii elektrycznej. Niektóre leki wymagają przechowywania w lodówce w określonej stałej temperaturze. Takiego przechowywania wymaga większość szczepionek. Lodówki w których przetrzymuje się szczepionki powinny być połączone z systemem alarmowym. Jeśli nastąpi odcięcie prądu, aptekarz lub osoba za to odpowiedzialna zostanie natychmiast powiadomiona. Wtedy szczepionki i leki należy niezwłocznie przenieść w bezpieczne i chłodzone miejsce, np. do najbliższego szpitala.

Leki pochodzenia biologicznego są wysoce wrażliwe na warunki przechowywania i na zmianę temperatury. Dlatego awaryjne zasilanie apteki w dzisiejszych czasach jest niezwykle istotne

W sytuacji której, leki i szczepionki nie zostaną przeniesione na czas albo apteka nie posiada systemu alarmowego – szczepionki należy zutylizować. Czasami nawet krótka przerwa w zasilaniu elektrycznym może doprowadzić do negatywnych i nieodwracalnych zmian w przechowywanych artykułach medycznych. Do przerw w dostawie prądu dochodzi bardzo często w okresie wiosny i lata. Mają wówczas miejsce gwałtowne zjawiska meteorologiczne: burze, wichury, powodzie, które doprowadzają do awarii sieci elektrycznej.

W dniu 5 października 2017 r. w wielu podmiotach leczniczych w województwie Lubuskim doszło do tzw. zerwania łańcucha chłodniczego. W wyniku czego Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał ponad sto decyzji nakazujących utylizację nieprawidłowo przetrzymywanych szczepionek. Decyzje dotyczyły takich produktów immunologicznych jak chociażby: Pentaxim, Priorix, Synflorix, Tetraxim czy Varilrix. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach, dając nowe argumenty ruchom anty-szczepionkowym.

Coraz częściej słyszy się o przypadkach zażycia niewłaściwie przechowywanych leków bądź powikłań poszczepiennych. Dodatkowo inspektorzy farmaceutyczni i sanepid zapowiadają zwiększenie kontroli odnośnie niezutylizowanych i źle składowanych leków i szczepionek. Stąd coraz większą rolę zaczyna odgrywać awaryjne zasilanie apteki, które w sytuacji braku ciągłości dostaw prądu, umożliwi dalsze korzystanie z urządzeń elektrycznych.

Niektóre regiony Polski są bardziej narażone niż inne na utrudnienia w przesyle energii elektrycznej. Trzeba je z pewnością brać pod uwagę planując pracę apteki tudzież innej placówki ochrony zdrowia. Problemy z brakiem elektryczności to nie tylko wyłączona lodówa, ale także terminal płatniczy, klimatyzator, kasy fiskalne, unguator, komputery itp. Sam tylko wyłączony komputer może utrudnić wydawanie/sporządzenie leków i sprawne działanie placówki medycznej.

„W ostatnich dniach października 2017 r. w wyniku działania orkanu „Grzegorz” doszło do przerwania dostaw prądu w kilku województwach na zachodzie Polski. W niektórych placówkach ochrony zdrowia brak prądu wpłynął negatywnie na warunki przechowywania szczepionek, które przez kilkanaście godzin pozostawały poza optymalnym zakresem temperatur (od +2 do +8 stopni)”

– Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Bywa też, że w weekend, noc bądź święta kiedy to apteka alboż hurtownia farmaceutyczna nie pracuje następuje parogodzinna przerwa w dostawie zasilania elektrycznego. Taka awaria bardzo częsty jest niezauważalna, a w jej konsekwencji leki przechowywane w lodówkach mogą ulec uszkodzeniu lub mogą stać się nieskuteczne. Tym samym warto rozważyć zakup urządzenia monitorującego przerwy w dostawie prądu ewentualnie zainstalować awaryjne zasilanie apteki. Dzięki awaryjnemu zasilaniu możemy uchronić się nawet przed długotrwałymi planowanymi/nieplanowanymi wyłączeniami elektryczności.

Podmioty zajmujące się obrotem produktów immunologicznych zobowiązane są do spełnienia wymaganych procedur 24 godziny na dobę, również w święta i pozostałe dni wolne od pracy. Posiadanie odpowiedniej infrastruktury i zabezpieczeń jest gwarantem bezpieczeństwa i profesjonalizmu świadczonych usług medycznych. Stąd coraz więcej właścicieli decyduje się na awaryjne zasilanie apteki, hurtowni farmaceutycznej bądź innej placówki ochrony zdrowia. Czasami bowiem sam monitoring spadków napięcia elektrycznego czy też temperatury nie wystarczy.

Należy zaznaczyć, iż wielu ekspertów ostrzega przed grożącymi Polsce tzw. blackoutami. Jest to spowodowane coraz większym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, przy jednoczesnym spadku zdolności wytwórczych przez elektrownie węglowe. Pod koniec lipca 2017 r. padł historyczny rekord w zapotrzebowaniu na moc w polskim systemie energetycznym. Plany związane z redukcją emisji CO2 oraz brak perspektyw dla elektrowni atomowych w Polsce, nie napawa niestety optymizmem na przyszłość.

Więcej na temat tego jak dokładnie działa awaryjne zasilanie apteki/hurtowni farmaceutycznej marki BLASTERON mIDAZ oraz jakie ma zastosowania można przeczytać na tej stronie. Znajdują się tam również cenne porady a także informacje o agregatach prądotwórczych i o instalacji podobnych urządzeń tego typu. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, sugestie lub uwagi to serdecznie zapraszamy do naszej zakładki KONTAKT, a także na naszego firmowego facebooka.