Instalacja mIDAZ

Zespół urządzeń mikroprocesorowych instalacji mIDAZ służy do sterowania praktycznie dowolnym modelem (posiadającego rozrusznik elektryczny) spalinowego agregatu prądotwórczego,
tworząc razem układ Samoczynnego Załączania Rezerwy Zasilania (SZR).
Może współpracować z agregatami jedno (1F) i trójfazowymi (3F). Składa się z trzech urządzeń komunikujących się ze sobą przemysłową (odporną na zakłócenia i pozwalającą osiągać duże odległości) magistralą cyfrową.
Głównym, nadzorującym i „decydującym” urządzeniem jest Sterownik Agregatu mIDAZ.
Agregatem bezpośrednio steruje oraz nadzoruje jego parametry Kontroler Agregatu.
Trzecim urządzeniem jest Sterownik Styczników zamontowany w dodatkowej rozdzielnicy elektrycznej SZR i sterujący pracą styczników.

UWAGA!!! Instalacja mIDAZ oraz agregat WYMAGAJĄ do poprawnej pracy prawidłowo uziemionej
instalacji w obiekcie!

Poniżej poglądowy schemat połączenia Sterownika Agregatu mIDAZ, Sterownika Styczników i Kontrolera Agregatu ze sobą oraz z instalacją obiektu.
Zilustrowany jest tu przestrzenny charakter instalacji. Nie ma jednego, centralnego układu automatyki SZR od i do którego podłączone są przewody z agregatu i rozdzielnicy głównej. Ze względu na płynące prądy są to
przewody grube, a do zapewnienia choć podstawowej – jak w większości wypadków układów „typowej” automatyki – „kontroli” nad agregatem – musi być ich dużo. Nasza instalacja, przy dużo większej kontroli parametrów agregatu oraz pełnej kontroli parametrów napięć dostawcy, pełnemu i bezpiecznemu ich przełączaniu i takim dodatkowym cechom jak możliwość przełączania faz – ma możliwość jeszcze rozmieszczenia tych trzech sterowników w odległościach do 1200 metrów od siebie!

Pod spodem dokładny schemat podłączenia Sterownika Agregatu mIDAZ z Kontrolerem Agregatu, dodatkową rozdzielnicą SZR i innymi urządzeniami (kliknij w obrazek w celu podglądu w wyższej rozdzielczości)

Jak jest połączona instalacja?

Kontroler Agregatu jest podłączony do samego agregatu „fabrycznie”, czyli przez Nas. Jeżeli nie ma absolutnej konieczności, nie należy go odłączać. Wewnątrz jego obudowy znajduje się miejsce do podłączenia czujki przeciwpożarowej (dymu i temperatury). To wymaga
trzech przewodów (zasilanie, masa/wspólny i sygnał) standardowego drutu instalacji alarmowych 0,5mm (przewód brązowy na schemacie powyżej). Podłączenie czujki nie jest wymagane do pracy instalacji mIDAZ, ale polecane, ze względu na poprawę bezpieczeństwa. Od agregatu do Sterownika mIDAZ – w celu poprawy bezpieczeństwa, ale również nie konieczny w działaniu – idzie dodatkowy tor awaryjnego zatrzymania
agregatu przewodem 2 x 1mm, bezpośrednio do drugiej sekcji wyłącznika STOP AWARYJNY (przewód zielony na schemacie powyżej).
Cztero-przewodowa szyna danych i zasilania (przewody fioletowe na schemacie powyżej) między wszystkimi trzema urządzeniami mIDAZ może być zrealizowana już przewodem 4 x0,5mm (sprawdzony i idealnie pasujący jest przewód dla instalacji LAN, popularna „skrętka”, z której wykorzystujemy np.: parę pomarańczową jako [+] zasilania, parę brązową jako [GND], i zieloną jako [A] i [B]). Wspólny punkt połączenia czy też rozgałęzienie tych 4 żył może być w dowolnym miejscu, lub – na schemacie przewód niebieski „przerywany” – w samym Sterowniku Agregatu mIDAZ
Z samego agregatu (z jego gniazda przyłączeniowego) do dodatkowej rozdzielnicy biegnie przewód dostarczający energię z niego do instalacji (przewód czarny na schemacie powyżej). Rozmiar jego przekroju oraz ilość „żył” warunkuje sam agregat, jego moc i typ – jedno lub trójfazowy. I tak dla agregatu jedno-fazowego należy użyć przewód 3 żyłowy (L, N, PE), a dla trój-fazowego 5 żyłowy (L1, L2, L3, N, PE). Jeżeli zastosujemy ten przewód z jedną żyła więcej, czyli 4 żyły dla agregatu jedno-fazowego i 6 dla trój-fazowego, to ta dodatkowa żyła, podłączona do dodatkowej rozdzielnicy SZR do dodatkowych styków w stycznikach K4/K5 (połączenie czerwone) pozwoli nam doprowadzić zasilanie do Kontrolera Agregatu. Oczywiście zamiast tej dodatkowej żyły możemy równolegle z głównym przewodem prądowym agregatu ułożyć dowolny przewód o średnicy od 1mm2 w górę, w izolacji wytrzymującej 750v (czerwony „przerywany” przewód na schemacie).
Ostatnim, dodatkowym połączeniem jest instalacja wentylatora chłodzącego agregat. Jeżeli z jakiś powodów jest on wymagany – to należy go podłączyć jak na schemacie – przewody niebieskie.
Dodatkowa rozdzielnica powinna być włączona pomiędzy przyłącze główne, za licznikiem energii i zabezpieczeniami przed licznikowymi, za rozłącznikiem głównym i wyłącznikiem (o ile jest) różnicowo-prądowym, a rozdzielnicą główną. Jeżeli nie ma wyodrębnionych odbiorników priorytetowych to takie podłączenie wystarczy, jeżeli są, to część priorytetowa podłączona jest do „wyjścia” dodatkowej rozdzielnicy, a część nie priorytetowa (czyli ta, która nie będzie działać po zaniku energii od dostawcy) pozostaje podłączona bez zmian. Zwracamy uwagę na zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, które powinny być obecne w instalacji (nie uwzględnione na schemacie), co najmniej w stopniu I i II (B i C). Dodatkowo, w celu uniknięcia uszkodzeń zasilaczy w urządzeniach elektronicznych, a więc i w Naszej instalacji, wskazane jest zastosowanie zabezpieczenia stopnia III (D), ograniczającego napięcie do 275V.

Oczywiście jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każde pytanie – w wypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Naszej instalacji. Wszelkie dane kontaktowe w dziale Kontakt