Panel premium

Panel profesjonalny daje dwie korzyści: zmniejsza pobór energii – dzięki sterowaniu pracą wentylatora w odpowiedni sposób oraz automatyzuje pracę operatora.

Uruchomienie pracy wyłącznikiem nożnym powoduje łagodnie zwiększenie obrotów (łagodny start) wentylatora do ustawionej regulatorem „obrotów Wentylatora” prędkości. A więc przewagą nad Panelem standardowym jest też możliwość regulacji obrotów wentylatora, a więc jego wydajności i poboru prądu.

W trakcie pracy, kiedy operator, poprzez włącznik nożny steruje pracą dyszy lub pistoletu (w zależności od techniki śrutowania – ciśnieniowej lub inżektorowej) sterownik LOGO! zachowuje stałe, ustawione przez operatora obroty wentylatora. Dzieje się tak przez 5 sekund od ostatniego wyłączenia wyłącznikiem nożnym pracy (obróbki). Jeżeli w tym czasie (tych 5 sekund) operator ponownie nie włączy pracy (obróbki) sterownik LOGO! zmniejszy obroty wentylatora do 20% i utrzyma je przez ustawiony regulatorem „opóźnienia wyłączenia Wentylatora” czas. Ponowne uruchomienie pracy ponownie podniesie obroty do ustawionych regulatorem „obrotów Wentylatora” prędkości lub, w przypadku, kiedy ten czas upłynie – wentylator się zatrzyma.

Regulator „okres impulsów odmuchu filtra” służy do ustawienia odcinków czasu, po odliczeniu których sterownik LOGO! wysteruje na chwilę zawór odmuchu filtra, w celu „otrzepania” go impulsem powietrza pod wysokim ciśnieniem z pyłu.

Na rysunku pokazany jest układ panelu z naszej flagowej piaskarki kabinowej serii B100, inne kabiny, serii B120, QB100 lub QB120 mają inaczej skonstruowane i zabudowane panele, ale opisy i funkcjonalność jest zawsze taka sama!