Technika inżektorowa polega na wykorzystaniu efektu podciśnienia wytwarzanego przez szybko poruszające się masy powietrza. Ścierniwo (śrut) poprzez lej kabiny dostaje się do zaworu dozującego. Pistolet BNP operatora ma podłączone dwa gumowe węże, jeden z powietrzem bezpośrednio ze stacji przygotowania, drugi właśnie z zaworu dozującego. Uruchamiając pracę masy powietrza, pod ciśnieniem przepływając ze stacji do pistoletu wytwarzają podciśnienie w drugim wężu, który poprzez zawór dozujący zasysa ścierniwo, mieszając je z powietrzem i w ten sposób tworzą mieszankę ścierna.

Taka technika jest przeznaczona do lekkich i średnio ciężkich ścierniw (śrutów) i do materiałów wymagających lżejszej obróbki.

Parametry zespołu inżektorowego:

  • Zalecane ciśnienie robocze 3 – 8 bar
  • Zapotrzebowanie powietrza (dysza 6mm) 600L / min

W celu określenia zapotrzebowania wydatku powietrznego kompresora można użyć naszej tabeli zużycia