Panel standardowy

Panel standardowy umożliwia w sposób podstawowy sterowanie pracą maszyny. Sterowanie pracą wentylatora odbywa się tu ręcznie, za pomocą „Włącznika Wentylatora”, który jednocześnie włącza układ cyklicznego odmuchiwania filtra. Regulator „Okres impulsów odmuchu filtr” służy do ustawienia czasu, po odmierzeniu którego zostanie wysterowany zawór odmuchu filtra, który za pomocą krótkiego impulsu powietrza pod dużym ciśnieniem „otrzepie” filtr z pyłu.

Na rysunku pokazany jest układ panelu z naszej flagowej piaskarki kabinowej serii B100, inne kabiny, serii B120, QB100 lub QB120 mają inaczej skonstruowane i zabudowane panele, ale opisy i funkcjonalność jest zawsze taka sama!